Ανάμεσα στις ποικίλες διαταραχές που τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν στο κοινωνικό, επικοινωνιακό και συμπεριφορικό τομέα, συχνές είναι και οι διατροφικές διαταραχές, εκφραζόμενες με μια σοβαρή επιλεκτικότητα στη τροφή. Άν και οι έρευνες στις διατροφικές διαταραχές και δυσκολίες ταΪσμάτος σε παιδιά με αυτισμό είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, από εμπειρικά στοιχεία φαίνεται να είναι ιδιαίτερο συχνό φαινόμενο.

Περιβαντολογικοί και Ιατρικοί Παράγοντες

Είναι σύνηθες για τα παιδιά με αυτισμό να έχουν ισχυρή προτίμηση σε συγκεκριμένη υφή του φαγητού οπώς τραγανό ή μαλακό, γεύση -ξυνό ή γλυκό, θερμοκρασία – κρύο ή ζεστό. Είναι συχνό φαινόμενο το παιδί να διαλέξει να φάει φαγητά που περιλαμβάνονται σε μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες, παραδείγματος χαριν να τρώει κυρίως ή μόνο αλμυρά φαγητά και όχι γλυκά ή ξυνά. Επιπλέον η μυρωδιά των φαγητών επηρέαζει την επιλογή του παιδιού. Μια μη γνωστή και ιδιαίτερη μυρωδιά μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να φάνε. Και τέλος μπόρει η επιλεκτικότητα να επικεντρώνεται στο χρώμα του φαγητού, να επιλέξουν να τρώνε για παράδειγμα άσπρα και πράσινα φαγητά μόνο.

Ανάμεσα στις ποικίλες διαταραχές που τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν στο κοινωνικό, επικοινωνιακό και συμπεριφορικό τομέα, συχνές είναι και οι διατροφικές διαταραχές, εκφραζόμενες με μια σοβαρή επιλεκτικότητα στη τροφή. Άν και οι έρευνες στις διατροφικές διαταραχές και δυσκολίες ταΪσμάτος σε παιδιά με αυτισμό είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, από εμπειρικά στοιχεία φαίνεται να είναι ιδιαίτερο συχνό φαινόμενο.

Περιβαντολογικοί και Ιατρικοί Παράγοντες

Είναι σύνηθες για τα παιδιά με αυτισμό να έχουν ισχυρή προτίμηση σε συγκεκριμένη υφή του φαγητού οπώς τραγανό ή μαλακό, γεύση -ξυνό ή γλυκό, θερμοκρασία – κρύο ή ζεστό. Είναι συχνό φαινόμενο το παιδί να διαλέξει να φάει φαγητά που περιλαμβάνονται σε μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες, παραδείγματος χαριν να τρώει κυρίως ή μόνο αλμυρά φαγητά και όχι γλυκά ή ξυνά. Επιπλέον η μυρωδιά των φαγητών επηρέαζει την επιλογή του παιδιού. Μια μη γνωστή και ιδιαίτερη μυρωδιά μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να φάνε. Και τέλος μπόρει η επιλεκτικότητα να επικεντρώνεται στο χρώμα του φαγητού, να επιλέξουν να τρώνε για παράδειγμα άσπρα και πράσινα φαγητά μόνο.

Γιατί όμως είναι τόσο ευαίσθητα σε διαφορετικές γεύσεις, μυρωδιές, υφές;

Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι τυχόν ιατρικά και ανατομικά προβλήματα. Ιατρικές
εξετάσεις όπως αξιoλόγηση της στοματοκινητικής λειτουργίας που περιλαμβάνει δυσκολία στην κατάπωση, αξιόλογηση ευαισθησίας στις τροφές και αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή και οι επιπτώσεις της στην θρέψη και αξιολόγηση της δίαιτας που ακολουθείται στο σπίτι, πρέπει να αξιολογηθούν πρώτα πριν από οποιαδήποτα παρέμβαση.

Πολλά παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν μη φυσιολογική γαστρεντερική λειτουργία. Περίπουμισά από τα παιδια με αυτισμό έχουν γαστρεντερικά συμπτώματα. Ειδικές θεραπείες αυτών των διαταραχών του εντέρου, όπως συμπληρώματα ενζύμων, θεραπεία εντερικής χλωρίδας (gut yeast therapy) και δίαιτα απόγεύγοντας προιόντα που περιέχουν γλουτένιο. Όλα τα παραπάνω φαίνεται να βελτιώνουν σημαντικά όλα τα βασικά συμπτώματα παιδιών με αυτισμό όπως, συμπεριφορά, επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες.

Συμπεριφοριστικοί λόγοι

Εάν σκεφτούμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι η στερεοτυπία και οι εμμονές θα μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί ο συγκεκριμένος πληθυσμός επιλέγει να τρώει συγκεκριμένες τροφές ενώ αρνείται να δεχθεί καινούργιες τροφές, διαφορετικές υφές και μυρωδιές. Οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή ζωή θα ενισχύσει τις εμμονές του αυτιστικού παιδιού και συνάμα την επιλεκτικότητα της τροφής, διότι ο έλεγχος του δίνει ψυχική ηρεμία. Παραδειγματος χάριν όταν η οικογένεια αντιμετωπίζει μία δυνατή ανθρώπινη κρίση όπως αρρώστια, απώλεια ενός μέλους της. Ο ερχομός ενό καινούργιου μέλους στην οικογένεια, η αλλαγή σπιτιού,ένα διαζύγιο των γονέων, αλλαγή σχολείου.

Τι κάνουν όμως οι γονείς για να αντιμετώπίσουν αυτή την επιλεκτικότητα στη τροφή;

Οι γονείς έχουν διαφορετικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μερικές φορές συμορφώνονται στις απαιτήσεις του παιδιού από το φόβο ότι δε θα φάει καθόλου ή ότι θα οδηγηθεί σε μια έντονη συμπεριφορά. Ετσι ενισχύουν τέτοιες συμπεριφορές. Πολλές φορές εάν και είναι θετικοί στο να παρουσιάσουν μια καινούργια τροφή στο παιδί, δε βάζουν σωστά όρια με αποτέλεσμα το παιδί να υιοθετεί συμπεριφορές αποφυγής γιατί έμαθε ότι με αυτό το τρόπο μπορεί να ξεφύγει από το να δοκιμάσει κάτι που δε θέλει.

Έτσι οι γονείς συχνά:
-Έχουν συντονιστεί με το πρόβλημα λόγω της μεγάλης διάρκειάς του. Έτσι ενισχύουν
συμπεριφορές του αυτιστικού παιδιού και βρίσκουν πολύ δύσκολο να τις αλλάξουν.
-Οι γονείς νιώθουν αβοήθητοι.
-Νιώθουν άγχος για τη διατήρηση του βάρους.
-Κατηγορούν τους εαυτούς του.
-Νιώθουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

-Είναι σημαντικό όταν παρουσιάζουμε καινούργιες τροφές να είμαστε ήρεμοι και όχι
ελεγχόμενοι. Είναι σημαντικό το παιδί να νιώθει ότι έχει κάποιο έλεγχο.

-Σταδιακή παρουσίαση νέων φαγητών έτσι ώστε το παιδί να απευαισθητοποιηθεί από
μυρωδιά, υφή, γεύση, και πιθανώς την αίσθηση ενός φαγητού που δεν γνωρίζει.

-κοινωνικές ιστορίες που να βασίζονται στα πολλά πλεονεκτήματα στο να δοκιμάζει κανείς καινούργια φαγητά κτλ. βοηθούν.

-Επιπλέον μια άλλη τεχνική που βοηθάει πολύ είναι να προσφέρεται αρκετές μπουκιές
επιθυμητού φαγητού στο παιδί και μια μπουκιά καινούργιου φαγητού. Η ιδέα είναι να
κάνουμε την διαδικασία δοκίμης ενός καινούργιου φαγητού όσο πιο εύχαριστη γίνεται.

-Ακόμη πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι πολλά παιδιά με αυτισμό είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα σε ακουστικά ερεθίσματα. Ειναί συχνό το γεγονός τα αυτιστικά παιδιά να γίνουν ιδιαίτερα εαίσθητα σε περιβάλλον με δυνατό θόρυβο και πολύ κόσμο. Όλες αυτές οι μεταβλητές πρέπει να λειφθούν υπόψιν όταν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ένα καινούργιο φαγητό.

-Συχνά οικογενειακά γεύματα και κανόνες στο τραπέζι να είναι ξεκάθαροι και να
ακολουθούνται κάθε φορά.

Ακολουθώντας τις παραπάνω τεχνικές καταφέρουμε να διευρύνουμε τη διατροφή του
παιδιού. Έτσι ξεπερνούμε τον κίνδυνο προβληματών υγείας που μπορεί να προκαλέσει η σοβαρή επιλεκτικότητα της. Με επιμονή και υπομονή καταφέρνουμε να έχουμε ένα πιο υγιές παιδί που τρέφεται σωστά!
Γιατί όμως είναι τόσο ευαίσθητα σε διαφορετικές γεύσεις, μυρωδιές, υφές;

Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι τυχόν ιατρικά και ανατομικά προβλήματα. Ιατρικές
εξετάσεις όπως αξιoλόγηση της στοματοκινητικής λειτουργίας που περιλαμβάνει δυσκολία στην κατάπωση, αξιόλογηση ευαισθησίας στις τροφές και αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή και οι επιπτώσεις της στην θρέψη και αξιολόγηση της δίαιτας που ακολουθείται στο σπίτι, πρέπει να αξιολογηθούν πρώτα πριν από οποιαδήποτα παρέμβαση.

Πολλά παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν μη φυσιολογική γαστρεντερική λειτουργία. Περίπουμισά από τα παιδια με αυτισμό έχουν γαστρεντερικά συμπτώματα. Ειδικές θεραπείες αυτών των διαταραχών του εντέρου, όπως συμπληρώματα ενζύμων, θεραπεία εντερικής χλωρίδας (gut yeast therapy) και δίαιτα απόγεύγοντας προιόντα που περιέχουν γλουτένιο. Όλα τα παραπάνω φαίνεται να βελτιώνουν σημαντικά όλα τα βασικά συμπτώματα παιδιών με αυτισμό όπως, συμπεριφορά, επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες.

Συμπεριφοριστικοί λόγοι

Εάν σκεφτούμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι η στερεοτυπία και οι εμμονές θα μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί ο συγκεκριμένος πληθυσμός επιλέγει να τρώει συγκεκριμένες τροφές ενώ αρνείται να δεχθεί καινούργιες τροφές, διαφορετικές υφές και μυρωδιές. Οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή ζωή θα ενισχύσει τις εμμονές του αυτιστικού παιδιού και συνάμα την επιλεκτικότητα της τροφής, διότι ο έλεγχος του δίνει ψυχική ηρεμία. Παραδειγματος χάριν όταν η οικογένεια αντιμετωπίζει μία δυνατή ανθρώπινη κρίση όπως αρρώστια, απώλεια ενός μέλους της. Ο ερχομός ενό καινούργιου μέλους στην οικογένεια, η αλλαγή σπιτιού,ένα διαζύγιο των γονέων, αλλαγή σχολείου.

Τι κάνουν όμως οι γονείς για να αντιμετώπίσουν αυτή την επιλεκτικότητα στη τροφή;

Οι γονείς έχουν διαφορετικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μερικές φορές συμορφώνονται στις απαιτήσεις του παιδιού από το φόβο ότι δε θα φάει καθόλου ή ότι θα οδηγηθεί σε μια έντονη συμπεριφορά. Ετσι ενισχύουν τέτοιες συμπεριφορές. Πολλές φορές εάν και είναι θετικοί στο να παρουσιάσουν μια καινούργια τροφή στο παιδί, δε βάζουν σωστά όρια με αποτέλεσμα το παιδί να υιοθετεί συμπεριφορές αποφυγής γιατί έμαθε ότι με αυτό το τρόπο μπορεί να ξεφύγει από το να δοκιμάσει κάτι που δε θέλει.

Έτσι οι γονείς συχνά:
-Έχουν συντονιστεί με το πρόβλημα λόγω της μεγάλης διάρκειάς του. Έτσι ενισχύουν
συμπεριφορές του αυτιστικού παιδιού και βρίσκουν πολύ δύσκολο να τις αλλάξουν.
-Οι γονείς νιώθουν αβοήθητοι.
-Νιώθουν άγχος για τη διατήρηση του βάρους.
-Κατηγορούν τους εαυτούς του.
-Νιώθουν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

-Είναι σημαντικό όταν παρουσιάζουμε καινούργιες τροφές να είμαστε ήρεμοι και όχι
ελεγχόμενοι. Είναι σημαντικό το παιδί να νιώθει ότι έχει κάποιο έλεγχο.

-Σταδιακή παρουσίαση νέων φαγητών έτσι ώστε το παιδί να απευαισθητοποιηθεί από
μυρωδιά, υφή, γεύση, και πιθανώς την αίσθηση ενός φαγητού που δεν γνωρίζει.

-κοινωνικές ιστορίες που να βασίζονται στα πολλά πλεονεκτήματα στο να δοκιμάζει κανείς καινούργια φαγητά κτλ. βοηθούν.

-Επιπλέον μια άλλη τεχνική που βοηθάει πολύ είναι να προσφέρεται αρκετές μπουκιές
επιθυμητού φαγητού στο παιδί και μια μπουκιά καινούργιου φαγητού. Η ιδέα είναι να
κάνουμε την διαδικασία δοκίμης ενός καινούργιου φαγητού όσο πιο εύχαριστη γίνεται.

-Ακόμη πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι πολλά παιδιά με αυτισμό είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα σε ακουστικά ερεθίσματα. Ειναί συχνό το γεγονός τα αυτιστικά παιδιά να γίνουν ιδιαίτερα εαίσθητα σε περιβάλλον με δυνατό θόρυβο και πολύ κόσμο. Όλες αυτές οι μεταβλητές πρέπει να λειφθούν υπόψιν όταν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε ένα καινούργιο φαγητό.

-Συχνά οικογενειακά γεύματα και κανόνες στο τραπέζι να είναι ξεκάθαροι και να
ακολουθούνται κάθε φορά.

Ακολουθώντας τις παραπάνω τεχνικές καταφέρουμε να διευρύνουμε τη διατροφή του
παιδιού. Έτσι ξεπερνούμε τον κίνδυνο προβληματών υγείας που μπορεί να προκαλέσει η σοβαρή επιλεκτικότητα της. Με επιμονή και υπομονή καταφέρνουμε να έχουμε ένα πιο υγιές παιδί που τρέφεται σωστά!

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *