Η φιλοσοφία μας

Το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο στον Ελλαδικό χώρο.

Oι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες και υπηρεσίες είναι σε συνεργασία κυρίως με την ομάδα της Professor Janet Treasure και διακεκριμένων εκπαιδευτών από την πανεπιστημιακή κλινική Mausdley, Guy’s Hospital Eating Disorders Unit.

Να θυμάστε, χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί για να νικήσουμε τις διατροφικές διαταραχές. Η τροφή χρειάζεται γνώση και η γνώση είναι τροφή.