ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών θεωρεί τον κάθε ασθενή μοναδικό και ξεχωριστό .Για αυτό το λόγο το θεραπευτικό πλάνο είναι αποκλειστικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο, στις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες του ασθενή και με την χρήση καινοτομικών θεραπευτικών εργαλείων, επιδιώκουμε την άμεση οργανική, ψυχολογική και διατροφική αποκατάσταση του ασθενή. Λόγω της διαβάθμισης της σοβαρότητας της νόσου , το Κέντρο μας παρέχει μια σειρά από θεραπευτικά προγράμματα ολοκληρωμένης φροντίδας ασθενών ανάλογα με την συμπτωματολογία και την χρονιότητα της νόσου. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Περιλαμβάνει εβδομαδιαία εποπτευόμενα γεύματα, θεραπεία μείωσης συμπτωμάτων της νόσου καθώς και ψυχιατρική & διαιτολογική υποστήριξη.