ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ( HOME TREATMENT)

Η παρέμβαση στο σπίτι είναι μια καινοτομία που εφαρμόζεται σε ελάχιστες χώρες του κόσμου (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου). Η θεραπευτική ομάδα έχει μια σταθερή παρουσία ανά εβδομάδα σε άμεση συνεργασία με την οικογένεια και τον ασθενή. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αποκατάσταση του βάρους και η μείωση των συμπτωμάτων της ασθένειας, ενώ παράλληλα βοηθάμε την οικογένεια να μην παγιδεύεται στα συμπτώματα της νόσου, να μην συντονίζεται και να μην διευκολύνει την νόσο, υιοθετώντας νέες δεξιότητες που ενισχύουν και επιταχύνουν την ανάρρωση.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ