Το μήνα Ιούνιο θα γίνει μια ομάδα γονέων ΝΑ και ΝΒ μαζί στις 15, Ιουνίου ημέρα Τετάρτη 19.00-21.00.

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *