Το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο στον Ελλαδικό χώρο. Από τις αρχές του 2010 συνεργαζόμαστε με την Professor Janet Treasure του KING’S COLLEGE, η οποία τα τελευταία 20 χρόνια έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην έρευνα και τη θεραπεία των διατροφικών διαταραχών παγκοσμίως.

Το προσωπικό του κέντρο μας είναι άρτια εκπαιδευμένο στις πιο πρόσφατες θεραπευτικές τεχνικές, κατέχει μεγάλη θεραπευτική εμπειρία και με τη συνεχή εκπαίδευση, και επιτυγχάνει να παρέχει ουσιαστική και επιστημονικά ενδεδειγμένη βοήθεια σε όσους πάσχουν από διατροφικές διαταραχές, παχυσαρκία καθώς στις οικογένειες τους.

Τα τελευταία χρόνια πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή της οικογένειας και η αλλαγή της στάσης της απέναντι στην ασθένεια καθορίζει καταλυτικά το αποτέλεσμα της θεραπείας, γι’ αυτό το λόγο εμπλέκουμε ενεργά την οικογένεια. Ο στόχος μας είναι η άμεση ανάρρωση, η νέα μεθοδολογία Mausdley αποσκοπεί στην άμεση ενημέρωση και κατανόηση όλων εκείνων των συμπεριφορών και συμπτωμάτων που διαλύουν και αποσυντονίζουν όλη την οικογένεια .

Το κέντρο μας είναι το πρώτο στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου στην Νότια Ευρώπη.

H πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα να κινητοποιούμε όλο και περισσότερους ειδικούς στο χώρο. Στηρίζουμε επιστημονικά όσους θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τα άτομα που πάσχουν.

Oι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες και υπηρεσίες είναι σε συνεργασία κυρίως με την ομάδα της Professor Janet Treasure και διακεκριμένων εκπαιδευτών από την πανεπιστημιακή κλινική Mausdley, Guy’s Hospital Eating Disorders Unit.

Όταν η γνώση γίνεται τροφή, τότε η τροφή απαιτεί γνώση. Εμείς είμαστε εδώ για να σας την παρέχουμε…

Το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κέντρο στον Ελλαδικό χώρο. Από τις αρχές του 2010 συνεργαζόμαστε με την Professor Janet Treasure του KING’S COLLEGE, η οποία τα τελευταία 20 χρόνια έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην έρευνα και τη θεραπεία των διατροφικών διαταραχών παγκοσμίως.

Το προσωπικό του κέντρο μας είναι άρτια εκπαιδευμένο στις πιο πρόσφατες θεραπευτικές τεχνικές, κατέχει μεγάλη θεραπευτική εμπειρία και με τη συνεχή εκπαίδευση, και επιτυγχάνει να παρέχει ουσιαστική και επιστημονικά ενδεδειγμένη βοήθεια σε όσους πάσχουν από διατροφικές διαταραχές, παχυσαρκία καθώς στις οικογένειες τους.

Τα τελευταία χρόνια πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή της οικογένειας και η αλλαγή της στάσης της απέναντι στην ασθένεια καθορίζει καταλυτικά το αποτέλεσμα της θεραπείας, γι’ αυτό το λόγο εμπλέκουμε ενεργά την οικογένεια. Ο στόχος μας είναι η άμεση ανάρρωση, η νέα μεθοδολογία Mausdley αποσκοπεί στην άμεση ενημέρωση και κατανόηση όλων εκείνων των συμπεριφορών και συμπτωμάτων που διαλύουν και αποσυντονίζουν όλη την οικογένεια .

Το κέντρο μας είναι το πρώτο στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου στην Νότια Ευρώπη.

H πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα να κινητοποιούμε όλο και περισσότερους ειδικούς στο χώρο. Στηρίζουμε επιστημονικά όσους θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τα άτομα που πάσχουν.

Oι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες και υπηρεσίες είναι σε συνεργασία κυρίως με την ομάδα της Professor Janet Treasure και διακεκριμένων εκπαιδευτών από την πανεπιστημιακή κλινική Mausdley, Guy’s Hospital Eating Disorders Unit.

Όταν η γνώση γίνεται τροφή, τότε η τροφή απαιτεί γνώση. Εμείς είμαστε εδώ για να σας την παρέχουμε…